БЛОГ

Міжнародні спеціальності

Разом з трендами на глобалізацію та космополітизм суспільства почали з’являтись дедалі більше спеціальностей з новомодною приставкою “міжнародний”.


Міжнародний бізнес, міжнародне право, міжнародні відносини, міжнародна міграція, міжнародна безпека і ще багато інших.

Але що насправді кожна з них означає, чи є між ними різниця, ким можна працювати після закінчення: - ці питання часто спантеличують абітурієнтів і викликають дисонанс у суспільства.
 
Зараз розглянемо основні «міжнародні спеціальності» і розберемо перспективи роботи з такою освітою.
 
Перша, і напевно, найбільш відома спеціальність -  міжнародні відносини.

МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

Її специфіка полягає у багатовимірному підході до політичних явищ, які аналізуються на національному, регіональному та глобальному рівнях.  Міжнародні відносини викривають міжнародну перспективу політичних, економічних та культурних явищ. Виникає логічне запитання: що це все дає і в який спосіб використовувати всі ці вміння? Коли заходить мова про роботу після спеціальності «міжнародні відносини», першим до голови приходить «дипломат». Так це один з варіантів, але далеко не єдиний. Випускник міжнародних відносин може працювати, між іншим, як:
⁃ експерт центрів політичного аналізу,
⁃  аналітик, спеціаліст у державній та місцевій адміністрації, а також у неурядових установах,
⁃  політичний радник,
⁃  організатор публічних зборів,
⁃  спеціаліст з контактів з іноземними установами, організаціями,
⁃  спеціаліст у галузі дипломатії
Це робота в  інституціях Європейського Союзу; міжнародних організаціях (наприклад, ООН, НАТО); міжнародних компаніях та корпораціях; відділах  маркетингу та PR на підприємствах та в установах; засобах масової інформації, що займаються міжнародними проблемами.
 

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО 

Далі розглянемо спеціальність «міжнародне право». Студенти цього напрямку  в ході навчання отримують знання та практичні навички з теорії та практики міжнародного публічного права, міжнародного приватного права, європейського права. І після отримання такої освіти студент може працювати як:
⁃ експерт з міжнародного права,
⁃ юрисконсульт,
⁃ помічник адвоката,
⁃ помічник судді,
⁃ помічник нотаріуса,
⁃ секретар суду,
⁃ судовий виконавець,
⁃ судовий розпорядник,
⁃ радник з міжнародного права,
⁃ політичний оглядач
⁃ , консультант із суспільно-політичних питань (у партіях та громадських організаціях),
⁃ експерт із суспільно-політичних питань,
⁃ викладач вищого навчального закладу,
⁃ перекладач,
⁃ аташе,
⁃ дипломатичний агент,
⁃ дипломатичний кур’єр,
⁃ юрист-міжнародник.
Це праця в органах державної влади, вітчизняних та зарубіжних юридичних фірмах, міжнародних міжурядових та неурядових організаціях, міжнародних судових установах, закладах вищої освіти, академічних установах України та зарубіжних країн.
 

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА

Не менш популярна розглянемо спеціальність «міжнародна економіка». Специфіка цієї спеціальності полягає у формуванні у студента цілісного уявлення про світове господарство. Випускники «міжнародної економіки» володіють інструментальними засобами аналізу світової економіки, застосування яких забезпечує обґрунтованість висновків щодо використання країнами та міжнародними компаніями наявних переваг. Це дозволяє оцінити фактичні та потенційні вигоди учасників міжнародних економічних відносин від міжнародної торгівлі, інвестування, валютно-фінансових операцій, співробітництва у виробничій, науково-технічній та інших сферах.
Ці навички дають змогу працювати як:
⁃ економіст з міжнародної торгівлі;
⁃ економіст у міжнародних організаціях;
⁃ аташе, віце-консул, консул;
⁃ експерт із зовнішньоекономічних питань;
⁃ спеціаліст з управління активами в міжнародних економічних відносинах;
⁃ фахівець з міжнародної фінансово-економічної безпеки;
⁃ організатор торгівлі на ринку цінних паперів;
⁃ фахівець з біржових операцій;
⁃ дипломатичний агент;
⁃ аналітик з інвестицій;
⁃ економічний радник;
⁃ економіст у міжнародних фінансових установах.
 
Це робота у різного роду підприємствах, міжнародних та інвестиційних відділах банків, у структурах Міністерства економічного розвитку і торгівлі України,у структурах Міністерства аграрної політики та продовольства України, страхових компаніях, органах регулювання економіки на рівні держави і регіону.

МІЖНАРОДНА МІГРАЦІЯ 

Ще одна доволі цікава спеціальність – міжнародна міграція. В українських університетах її ще немає, але закордоном вона набуває дедалі більшої популярності. Студенти міжнародної міграції в ході навчання набувають базових знань, умінь та соціальних компетенцій, що стосуються теоретичних та практичних аспектів міграційних процесів та подальших трансформацій етнічної приналежності. Випускники цієї спеціальності знають механізми міграційних процесів, історію світових міграцій, розбираються в питаннях мультикультуралізму та етнічної приналежності, розуміють і вміють вирішувати проблеми міграційної політики та політики щодо меншин, методи міграції та етнічні дослідження.
Ці навички дають змогу працювати як:
- Спеціаліст з державної міграційної політики
- Експерт у області міграції
- Працівник міграційної організації
- Комісар справ біженців
- Експерт справ етнічних меншин
- Аналітик міграційних криз
- Консультант з міграційних питань (отримання віз, громадянства, дорога натуралізації)

Це робота в інституціях Європейського Союзу; міжнародних організаціях (наприклад, ООН, НАТО); міграційних організаціях (МОМ, UNHCR); міграційній політиці держави; державних інституціях до справ мігрантів, біженців та етнічних меншин; засобах масової інформації, що займаються міграційними проблемами.


Made on
Tilda