Клуб, у який тебе точно пустять батьки

БІОЛОГІЯ
ОНЛАЙН
ЩО
Вивчати науку про життя і навколишній світ в задушливих кабінетах школи? Ммм... крутий підхій, Міністерство Освіти! ) Нудні підручники, з картинками - ось по чому ти вчиш біологію. Дивні суцвіття з "пєстіками і тичинками", і ось ти вже десь на темі "видільна система комах" хапаєшся за голову та ловиш себе на думці "Нафіга воно мені сдалося? Скільки всього зубрити/повторювати... Нащо я обрав ту біологію складати? Я вже не виводжу ..." а ще до цього вчителі, які монотонно розповідають, і тоді вже точно хочеться застрелитися.

Але наука про життя МУСИТЬ бути цікавою. Чому тобі не розповідають в школі, що твій мозок на 80% вода, і що це міф, що він працює не в повну силу, а всього лише на 10%? Або чому на темі "Пам'ять" тобі не розповідають про лайфхаки, за допомогою яких ти зможеш її прокачати?

Ми дамо тобі ПОТРІБНУ для ЗНО та життя біологію. Ти не будеш зазубрювати біологію за тупими, зовсім не схожими на реальне життя картинкам, які частково руйнують твою психіку. А чого?) Бо програму містить практичні штуки, які будуть руйнувати її повністю! ))
БІОЛОГІЯ
ХТО
ГАЛЯ РОМАШКО
Біологія
Ще до народження доля нагородила її призвіщем біолога... З того все і почалося. З 4го класу кожного року її тягали на обласні олімпіади з біології. Завдяки цьому склала ЗНО, до якого виділила АЖ один день підготовки, на 198 балів, отримала омріяний бюджет в Києво-Могилянці на біології. Захоплюється питаннями екології та був період, коли вона навіть пішла стажуватися в Міністерство Екології та природокористування.
Мріє працювати у WWF та спасати планету.
Програма
1) ВВІДНЕ ЗАНЯТТЯ. ЩО ТАКЕ БІОЛОГІЯ, ЇЇ РОЗДІЛИ. ОСНОВНІ ОЗНАКИ ЖИВОГО. РІВНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИВОГО.
2) МОЛЕКУЛЯРНИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ, ЕЛЕМЕНТАРНИЙ СКЛАД ОРГАНІЗМІВ. НЕОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ В ОРГАНІЗМАХ. РОЛЬ ВОДИ. РОЛЬ СОЛЕЙ. ГІДРОФІЛЬНІСТЬ ТА ГІДРОФОБНІСТЬ. ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ В ОРГАНІЗМАХ. БУДОВА, ВЛАСТИВОСТІ, ФУНКЦІЇ. ПОНЯТТЯ ПРО БІОПОЛІМЕРИ ТА МОНОМЕРИ.
3) ВУГЛЕВОДИ
4) БІЛКИ
5) ЛІПІДИ ТА БУДОВА БІОЛОГІЧНИХ МЕМБРАН.
6) БУДОВА НУКЛЕЇНОВИХ КИСЛОТ. НУКЛЕОТИДИ. ДНК. РНК. АТФ ТА ПОХІДНІ.
7) ПРАКТИКА, ВИРІШУВАННЯ ТЕСТІВ, ЗАКРІПЛЕННЯ МАТЕРІАЛУ
8) ОБМІН РЕЧОВИН І ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ. МЕТАБОЛІЗМ, ПЛАСТИЧНИЙ ТА ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ОБМІН, ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ ДЛЯ ОРГАНІЗМІВ, АВТОТРОФИ ТА ГЕТЕРОТРОФИ. ЕТАПИ ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ В ОРГАНІЗМІ. АЕРОБНЕ ТА АНАЕРОБНЕ ДИХАННЯ. ГЛІКОЛІЗ.
9) БУДОВА КЛІТИНИ. КЛІТИННА ТЕОРІЯ. ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ КЛІТИНИ КОЖНОГО ЦАРСТВА. ОРГАНЕЛИ НЕ МЕМБРАННІ. ПРОЦЕС ТРАНСКРИПЦІЇ ТА ТРАНСЛЯЦІЇ.
10) ОРГАНЕЛИ ОДНОМЕМБРАННІ.
11) ОРГАНЕЛИ ДВОМЕМБРАННІ, ЇХ ФУНКЦІЇ
12) ХРОМОСОМИ,ГОМОЛОГІЧНІ, АУТО СОМИ, КАРІОТИП, ХРОМОСОМНИЙ НАБІР ЯДРА. ПОДІЛ КЛІТИНИ. КЛІТИННИЙ ЦИКЛ.
13) ПРАКТИКА, ВИРІШУВАННЯ ТЕСТІВ, ЗАКРІПЛЕННЯ МАТЕРІАЛУ
14) НЕКЛІТИННІ ФОРМИ ЖИТТЯ. ВІРУСИ, ПРІОНИ, ВІРОЇДИ.
15) ПРОКАРІОТИЧІ КЛІТИНИ. БАКТЕРІЇ , ХВОРОБОТВОРНІ БАКТЕРІЇ.
16) РОСЛИНИ. КЛАСИФІКАЦІЯ РОСЛИН, ЖИТТЄВІ ФОРМИ, ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ БАГАТОКЛІТИННІ ТА ОДНОКЛІТИННИХ РОСЛИН. РОСЛИННА КЛІТИНА. ТКАНИНИ БАГАТОКЛІТИННИХ РОСЛИН.
17) ВЕГЕТАТИВНІ ОРГАНИ РОСЛИН. БУДОВА КОРЕНЯ ТА СТЕБЛА.
18) ВЕГЕТАТИВНІ ОРГАНИ. ВНУТРІШНЯ ТА ЗОВНІШНЯ БУДОВА ЛИСТКА. ВИДОЗМІНИ ОРГАНІВ
19) ГЕНЕРАТИВНІ ОРГАНИ РОСЛИН. КВІТКА. ЗАПЛІДНЕННЯ. СУЦВІТТЯ. ОРГАНИ РОЗМНОЖЕННЯ ВИЩИХ СПОРОВИХ, СПОРИ.
20) ПЛІД. ВИДИ ПЛОДІВ. НАСІННЯ ОДНОДОЛЬНИХ ТА ДВОДОЛЬНИХ. ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ОРГАНІВ. ВЕГЕТАТИВНЕ РОЗМНОЖЕННЯ.
21) ФОТОСИНТЕЗ, ДИХАННЯ, ЖИВЛЕННЯ РОСЛИН. ТРАНСПІРАЦІЯ.
22) РІЗНОМАНІТНІСТЬ РОСЛИН. ВОДОРОСТІ БУРІ, ЧЕРВОНІ, ДІАТОМОВІ.
23) ОДНОКЛІТИННІ РОСЛИНИ.
24) МОХОПОДІБНІ ТА ПЛАУНОПОДІБНІ.
25) ХВОЩЕПОДІБНІ ТА ПАПОРОТЕПОДІБНІ
26) ГОЛОНАСІННІ
27) ПОКРИТОНАСІННІ. ДВОДОЛЬНІ. СІМЕЙСТВА РОСЛИН. ПОКРИТОНАСІННІ ОДНОДОЛЬНІ
28) ГРИБИ ТА ЛИШАЙНИКИ.
29) ПРАКТИКА, ВИРІШУВАННЯ ТЕСТІВ, ЗАКРІПЛЕННЯ МАТЕРІАЛУ
30) ЦАРСТВО ТВАРИНИ. ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ ТВАРИННОЇ КЛІТИНИ. ТВАРИНИ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА. ОДНОКЛІТИННІ ОРГАНІЗМИ.
31) БАГАТОКЛІТИННІ ОРГАНІЗМИ. ТИП ГУБКИ. ТИП КИШКОВОПОРОЖНИННІ.
32) ТИП ПЛОСКІ ЧЕРВИ.
33) ТИП КРУГЛІ ЧЕРВИ. ТИП КІЛЬЧАСТІ ЧЕРВИ.
34) ПРАКТИКА, ВИРІШУВАННЯ ТЕСТІВ, ЗАКРІПЛЕННЯ МАТЕРІАЛУ
35) ТИП МОЛЮСКИ.
36) ТИП ЧЛЕНИСТОНОГІ. КЛАС РАКОПОДІБНІ. КЛАС ПАВУКОПОДІБНІ.
37) КЛАС КОМАХИ
38) ТИП ХОРДОВІ. ПІДТИП БЕЗЧЕРЕПНІ, ЛАНЦЕТНИК. ПІДТИП ХРЕБЕТНІ АБО ЧЕРЕПНІ . РИБИ
39) КЛАС ЗЕМНОВОДНІ.
40) КЛАС ПЛАЗУНИ
41) КЛАС ПТАХИ
42) КЛАС ССАВЦІ
43) ПРАКТИКА, ВИРІШУВАННЯ ТЕСТІВ, ЗАКРІПЛЕННЯ МАТЕРІАЛУ
44) ЛЮДИНА. ТКАНИНИ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ. ШКІРА. СИСТЕМИ ОРГАНІВ. ГІСТОЛОГІЯ.
45) ОПОРНО-РУХОВА СИСТЕМА. КІСТЬ, ОСТЕОН. М'ЯЗИ.
46) СИСТЕМА ОРГАНІВ ДИХАННЯ.
47) КРОВ. ЛІМФА. ІМУНІТЕТ.
48) КРОВООБІГ, СУДИНИ, БУДОВА СЕРЦЯ. ЛІМФООБІГ.
49) ОРГАНИ ТРАВЛЕННЯ.
50) НОРМИ ТА ГІГІЄНА ХАРЧУВАННЯ. РОЗЩЕПЛЕННЯ БІЛКІВ, ЖИРІВ ТА ВУГЛЕВОДІВ. ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОТРЕБИ ОРГАНІЗМУ.
51) ПРАКТИКА, ВИРІШУВАННЯ ТЕСТІВ, ЗАКРІПЛЕННЯ МАТЕРІАЛУ
52) СЕЧОВИДІЛЬНА СИСТЕМА.
53) РЕПРОДУКТИВНА СИСТЕМА
54) ЕНДОКРИННА СИСТЕМА ЛЮДИНИ.
55) НЕРВОВА СИСТЕМА
56) ОРГАНИ ЧУТТІВ.
57) ВИЩА НЕРВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ. РЕФЛЕКСИ. МОВЛЕННЯ. СИГНАЛЬНІ СИСТЕМИ. МИСЛЕННЯ І СВІДОМІСТЬ. УВАГА. ВІДЧУТТЯ ТА СПРИЙНЯТТЯ. ПАМ'ЯТЬ І ЇЇ ВИДИ. ЕМОЦІЇ, ТИПИ ТЕМПЕРАМЕНТУ. ХАРАКТЕР. ОБДАРОВАНІСТЬ. СОН.
58) ПРАКТИКА, ВИРІШУВАННЯ ТЕСТІВ, ЗАКРІПЛЕННЯ МАТЕРІАЛУ
59) ЗАКОНОМІРНІСТЬ СПАДКОВОСТІ ТА МІНЛИВОСТІ У ОРГАНІЗМІВ. ГЕНИ: СТРУКТУРНІ, РЕГУЛЯТОРНІ, АЛЕЛІ. ЛОКУС ГЕНА. ДОМІНАНТНІ ТА РЕЦЕСИВНІ ГЕНИ. ЗАКОН ЧИСТОТИ ГАМЕТ.
60) ЗАКОНОМІРНОСТІ СПАДКОВОСТІ ЗА Г. МЕНДЕЛЕМ.
61) ХРОМОСОМНА ТЕОРІЯ СПАДКОВОСТІ. ГЕНЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ СТАТІ. СПАДКУВАННЯ ОЗНАК ЗЧЕПЛЕНИХ ЗІ СТАТТЮ. ОРГАНІЗАЦІЯ ГЕНОМА В РІЗНИХ ОРГАНІЗМАХ. ЦИТОПЛАЗМАТИЧНА СПАДКОВІСТЬ. МОДИФІКАЦІЙНА МІНЛИВІСТЬ. НОРМА РЕАКЦІЇ. ВАРІАЦІЙНИЙ РЯД. СПАДКОВІСТЬ, МІНЛИВІСТЬ: КОМБІНАТОРНА І МУТАЦІЙНА. МУТАЦІЇ. ТИПИ МУТАЦІЙ. ЗАКОН ГОМОЛОГІЧНИХ РЯДІВ СПАДКОВОСТІ.
62) СЕЛЕКЦІЯ. СОРТ, ПОРОДА, ШТАМ, ГЕТЕРОЗИС. ОСОБЛИВОСТІ СЕЛЕКЦІЇ РОСЛИН, ТВАРИН, МІКРООРГАНІЗМІВ. СУЧАСНІ БІОТЕХНОЛОГІЇ, КІТИННА ІНЖЕНЕРІЯ, ГЕНЕТИЧНО МОДИФІКОВАНІ ТА ХИМЕРНІ ОРГАНІЗМИ.
63) БІОЛОГІЧНІ ЗАДАЧІ
64) ПРАКТИКА, ВИРІШУВАННЯ ТЕСТІВ, ЗАКРІПЛЕННЯ МАТЕРІАЛУ
65) НАДОРГАНІЗМОВІ РІВНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ. ЕКОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ. СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ. ПОПУЛЯЦІЙНО ВИДОВИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ. ЕКОСИСТЕМИ. БІОСФЕРА, НООСФЕРА.
66) ІСТРИЧНИЙ РОЗВИТОК ОРГАНІЧНОГО СВІТУ. ЕВОЛЮЦІЯ . ПРАКТИКА, ВИРІШУВАННЯ ТЕСТІВ, ЗАКРІПЛЕННЯ МАТЕРІАЛУ
67) ПРАКТИКА, ВИРІШУВАННЯ ТЕСТІВ, ЗАКРІПЛЕННЯ МАТЕРІАЛУ
ОНлайн
ІНТЕНСИВ
3 рази на тиждень
по 1,5 години

Вартість ІНТЕНСИВУ ОНЛАЙН

72 години
За увесь курс
10692 грн

2970 за місяць

Зареєструватися
Система лояльності, знижки
на предмети
Другий - 5%

Третій - 10%

10% за оплати всього курсу
Зареєструватися
Приведи друга і отримай знижку
50%
на перший місяць
Зареєструватися
Made on
Tilda